บทบาทกองทุนรวม


ธุรกิจกองทุนรวมมีความสำคัญกับตลาดการเงินของไทยและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุนได้ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งตัวแทนในการลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งว่าจ้างให้ลงทุนผ่านการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ดังนั้น ความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะให้ผู้จัดการกองทุนและบริษัทจัดการลงทุนดำเนินการเสมือนเป็นตัวแทนในการลงทุนให้


การกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างมาก โดยพบว่า การเผยแพร่ข้อมูลของคณะกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของคณะกรรมการในการที่จะช่วยเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้มากนัก จากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ส่วนมากของบริษัทจัดการลงทุนจะมีความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ มีเพียงสองบริษัทเท่านั้นที่เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้บทบาทของคณะกรรมการบริหารของบริษัทจัดการลงทุนอาจไม่สอดคล้องกับเกณฑ์กำกับดูแลบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นได้จากการที่มีบริษัทจัดการลงทุนจำนวนมากที่มิได้เปิดเผยชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจคาดหวังจากคณะกรรมการบริษัทในการที่จะมีบทบาทในการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทจัดการลงทุนได้มากนัก

นอกจากบทบาทของคณะกรรมการบริหารที่จะต้องมีส่วนช่วยในการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทจัดการลงทุนแล้ว บทบาทและหน้าที่ของผู้ลงทุนที่จะตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกองทุนรวม จากการที่ผู้ลงทุนมักจะมิได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมอย่างรอบคอบ ทำให้เป็นช่องทางที่ผู้จัดการกองทุนและบริษัทจัดการลงทุนขาดความระมัดระวังในการดำเนินงานกองทุนรวม และเกิดภาวะภัยทางศีลธรรมได้ง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นแรงกดดันให้ผู้จัดการกองทุนและบริษัทจัดการลงทุนดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก นักลงทุนต้องมีบทบาทในการตรวจสอบและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่สามารถสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนได้


ดังนั้น การลงทุนในกองทุนรวมดิฉันคิดว่าไม่ใช่แค่จะเชื่อในสถิติ หรือความน่าเชื่อถือในสถาบันนั้นๆ แต่ควรที่จะประเมินความเสี่ยงในกองทุนประเภทนั้นๆว่าผลตอบแทน หรือเงื่อนไขเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการลงทุน โดยความเสี่ยงในความน่าเชื่อถืออาจจะศึกษาหรือติดต่ามข่าวสารจาก กลต. ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง และที่สำคัญคือผู้ลงทุนควรศึกษาความเสี่ยง ผลตอบแทนและเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบครอบและต้องอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:http://piriya-pholphirul.blogspot.com/2013/10/trus...


คำสำคัญ (Tags): #-
หมายเลขบันทึก: 603449เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2016 16:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มีนาคม 2016 16:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี