ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาข้าวอินทรีย์(ลงชุมชนครั้งที่5)

ในการลงพื้นที่วันนี้ได้การย้าย เครื่องสูบน้ำ เพื่อนำมาสูบน้ำเข้านาเพิ่มเตรียมในการปลูก ปอเทือง

การปลูกปอเทืองแล้วไถกลบนั้นจะช่วยเพิ่มสารอาหารในดินได้ดี

1.กำลังทำการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำ
2.ทำการยึดหลักเครื่องสูบน้ำไม่ให้ขยับ3.พื้นที่ๆสูบน้ำเข้าเพิ่มทำการปลูก ปอเทืองวิธีการเตรียม เมล็ด ปอเทือง

1.นำเมล็ดปอเทืองมาแช่น้ำอย่างน้อย 6 ชม.ขึ้นไป2.ทำการเอาเมล็ดปอเทืองที่แช่น้ำแล้วมาใส่กระสอบเพิ่มทำการอบ3.ทำการอบเมล็ดปอเทืองที่แช่น้ำแล้ว 2ชม.


4.เมล็ดปอเทืองกิจกรรมเพิ่มเติม

พอดีที่ศูนย์ มีการปลูกมะพร้าวข้างๆนาพอดีพวกผมเลยอาสาช่วยปลูกกันครับ

ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกแถมได้ความรู้ในการปลูกมะพร้าวอีกด้วย

((เกษตรอินทรีย์ให้มากกว่าที่คุณคิด))บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตกศึกษาเรื่องข้าวอินทรีย์ความเห็น (0)