กองทุนรวมและบทบาทของกองทุนรวมในตลาดทุน


ไม่ต้องมีเงินมากมาย ก็สามารถลงทุนได้

กองทุนรวม????

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินทุนท่าน

การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนไม่ใช่เรื่องยาก และยังเปิดโอกาสให้ท่านได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการ
ฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ตลอดจนเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย ท่านสามารถเลือก
กองทุนรวมที่เหมาะกับท่านจากกองทุนรวมหลากหลาย

กองทุนรวมตราสารทุน
เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เน้นการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความมั่นคง มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุน

กองทุนรวมแบบผสม
เป็นกองทุนที่กระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ และตราสารทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงของเงินที่ลงทุน ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในตราสารแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

กองทุนรวมตราสารหนี้
เป็นกองทุนที่ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้คุณภาพสูงเช่น พันธบัตรรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่จะไม่ลงทุนในหุ้น

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบมีกำหนดระยะเวลา
เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุโครงการที่แน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี โดยจะจ่ายคืน
เงินลงทุนโดยอัตโนมัติตามที่กำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ทุก 6 เดือน หรือสิ้นอายุโครงการ ตามอัตราที่ประกาศไว้ กองทุนมีความเสี่ยงต่ำ โดยผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินในระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้
ผลตอบแทนบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวเพื่อให้มีเงินก้อนไว้ใช้ในยามเกษียณ และเงินที่นำมาลงทุนจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี มีให้เลือกถึง 3 กองทุน ตามระดับความเสี่ยงสูงไปจนถึงความเสี่ยงต่ำ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเป็นแรงจูงใจ ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีผลงานดี และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวในการลงทุนแต่เพียงในประเทศ

กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนเปิดดัชนีประเภทหนึ่งซึ่งจดทะเบียนให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปรียบเสมือนเป็นหุ้นตัวหนึ่ง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนโดยมุ่งเน้นให้ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเคียงกับทรัพย์สินที่ใช้อ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้อ้างอิง เช่น ทองคำแท่ง หรือดัชนี SET50 โดยผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายหน่วยลงทุนจะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชี ในราคาและจำนวนที่ต้องการ เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้นสามัญ

หมายเหตุ

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตรา
    แลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แหล่งอ้าง: http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/Persona...


หมายเลขบันทึก: 603431เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2016 11:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มีนาคม 2016 11:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี