​การประเมินค่างานตอนที่ 2


การประเมินค่างานด้วยข้อคำถาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานโดยใช้ 20 ข้อคำถาม ภายใต้องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 3 ด้าน 8 องค์ประกอบย่อย ตามที่กล่าวมาข้างต้น (CSC Guide Charts) สำนักงาน ก.พ. จึงได้ออกแบบข้อคำถามที่ใช้ในโปรแกรมประเมินค่างาน รวม 20 ข้อ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อย

ข้อคำถาม

ด้านความรู้และทักษะ

ที่จำเป็นในงาน

(Know How)

ความรู้และความชำนาญ

(Technical Know How)

ข้อ 1 ระดับการศึกษา

ข้อ 2 ประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน

ข้อ 3 ความรู้ที่จำเป็นในงาน

ข้อ 4 ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในเชิงเทคนิค

การบริหารจัดการ

(Management Breadth)

ข้อ 5 การบริหารจัดการ

ข้อ 6 ลักษณะของการทำงานในทีม

ข้อ 7 การวางแผน

การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์

(Human Relationship Skills)

ข้อ 8 มนุษยสัมพันธ์ที่จำเป็นในงาน

ข้อ 9 การติดต่อสื่อสารที่จำเป็นในงาน

ด้านความสามารถ

ในการแก้ปัญหา

(Problem Solving)

กรอบของอำนาจและอิสระ

ในการคิด

(Freedom to Think)

ข้อ 10 กรอบแนวคิดสำหรับการแก้ปัญหา

ข้อ 11 อิสระในการคิด

ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา

(Thinking Challenge)

ข้อ 12 ความท้าทายในงาน

ข้อ 13 การวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านภาระรับผิดชอบ

(Accountability)

อิสระในการปฏิบัติงาน

(Freedom to Act)

ข้อ 14 อิสระในการทำงาน

ข้อ 15 การได้รับอำนาจในการทำงาน

ข้อ 16 อำนาจในการตัดสินใจ

ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

(Area to Impact (Magnitude))

ข้อ 17 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

(Type of Impact)

ข้อ 18 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

การตรวจสอบผลการประเมินค่างาน

ข้อ 19 วัตถุประสงค์หลักของงานของตำแหน่ง

ข้อ 20 ประเภทและระดับตำแหน่ง

เมื่อคณะกรรมการได้มีการประเมินเลือกข้อคำตอบในแต่ละข้อคำถาม ฝ่ายเลขานุการ จะบันทึกตัวเลขข้อคำตอบที่คณะกรรมการเลือกในโปรแกรมประเมินค่างาน เมื่อครบทุกข้อคำถามแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนที่ฝ่ายเลขานุการจะกดตกลงให้โปรแกรมประมวลผล และผลการประเมินจะปรากฏให้คณะกรรมการได้เห็นทันที ซึ่งฝ่ายเลขานุการสามารถทำมติได้ทันที เพื่อจะนำไปเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไปได้ ทั้งนี้คำสั่งในการประมวลผลของโปรแกรมประเมินค่างานทางผู้สร้างโปรแกรมได้จัดทำให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับปัจจัยในการประเมินของ CSC Guide Chart และคำนวณเป็นค่าคะแนนออกมา ซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน

โปรดติดตามคำแนะนำในการประเมินค่างานในครั้งต่อไปครับ

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 603418เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2016 08:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มีนาคม 2016 08:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี