รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดินไทย


สืบเนื่องจากศูนย์มุสลิมศึกษา ในสังกัดสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาตม ๒๕๕๔ โดยได้รับการสนับสนุนจัดพิมพ์จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งหนังสือดังกล่าวนับว่าเป็นเล่มแรกในประวัติศาสตร์การพิมพ์หนังสือภาษาไทยที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลว่าด้วยสถาบันพระมหากษ้ตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทยตั้งแต่อดีตกาลจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ภาค ซึ่งรศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเซียศึกษา ได้เขียนไว้ในสารัตถะความเป็นมา โดยสรุปตอนหนึ่งว่า "..ภาคแรกหรือปฐมบท ว่าด้วยความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของมุสลิมที่เข้ามาประกอบธุรกรรมและตั้งรกรากในแผ่นดินไทย ตลอดรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับสถาบันพระมหากษ้ตริย์โดยละเอียด โดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักกับมุสลิม ในยุคก่อนการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยในร้ชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาคที่สอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในช่วงหลังการปฏิรูป ซึ่งความสัมพันธ์ได้แปรเปลี่ยนอย่างน่าสนใจ ..ในภาคที่สาม และสี่ได้วิเคราะห์ฐานะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงเป็นองค์อัตรศาสนูปถัมภกค้ำชูศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยในสถานะพระประมุขของรัฐ สาระในส่วนนี้จะเน้นบทบาท และความสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีให้กับศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะข้อมูลเบื้องลึกซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงตระหนักในหลักปรัชญาและวิถีปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามครรลองของศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี รวมทั้งการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม ที่ปรากฏให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ....."

หลังจากการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือเทิดพระเกียรติเล่มดังกล่าว ศูนย์มุสลิมศึกษา ในสังกัดสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มวิจัยและวางแผนขับเคลื่อนโครงการ "รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน" ปีที่๑ (พ.ศ.๒๕๕๙) เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่าง สงบร่มเย็น ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พรมหากษ้ตริย์ไทย

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ เป็นจำนวนเงินห้าล้านบาทถ้วน โดยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯด้ประกอบพิธีมอบทุนจำนวนดังกล่าวแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ตึกอำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

.......................................................................................................................................................................

ภาพจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษ้ตริย์

ความเห็น (5)

พี่ใหญ่ มีกิจกรรมมากมาย .... ขยันมาก อุทิศตนเพื่อสังคม .... วันนี้เป็นวันสตรีสากล .... ขอให้พี่ใหญ่ มีสุขภาพดี จิตใจเข้มแข็ง... ทำงานเพื่อสังคมต่อไป นะคะ

คิดถึงมากค่ะ


มาทักทาย สวัสดีพี่ใหญ่ก่อนนอนจ้ะ

ฝันดีจ้ะพี่ใหญ่


อยากหามาอ่านค่ะ ยังไม่ได้ไปร้านหนังสือ น่าจะมีวางขายนะคะ ถ้าไม่วางขายเสียดายเรื่องดี ๆแบบนี้จะมีคนรับรู้กันไม่กว่างขวางค่ะ อย่างน้อยก็เผยแพร่ในรูป อี บุ๊ค หรือรูปออนไลน์ค่ะ ประชาชนจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าห้องสมุด หรือตามหน่วยงานที่ได้รับแจกหนังสือ

พี่ใหญ่ทำงานตลอด

จะลองติดต่อที่ศูนย์มุสลิมศึกษานะครับ

อากาศร้อนนะครับช่วงนี้

 • ธวัชชัย
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • sr
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • ธิ
 • ยายธี
 • แสงแห่งความดี...
 • Dr. Ple
 • ...ปริม ทัดบุปผา...
 • นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ
 • คุณมะเดื่อ
 • วิชญธรรม
 • GD
 • อร วรรณดา
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการ "รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน" ปีที่๑ ค่ะ
 • น้องDr.Ple...ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นคุณค่าของโครงการนี้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะ
 • น้องคุณมะเดื่อ...ขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายกันพร้อมภาพชีวิตชาวเลที่สวยงามค่ะ
 • น้องGD... ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจหนังสือดีมีคุณค่าเช่นนี้ ขอแนะนำให้ติดต่อสอบถามที่ศูนย์มุสลิมศึกษา ในสังกัดสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น้องดร.ขจิต...ดีใจมากค่ะที่เห็นคุณค่าของหนังสือนี้ ขอให้ได้มีโอกาสอ่านตามที่ปรารถนาค่ะ..
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/603132

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี