160306-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Passed & past & pass / pastor & minister & priest

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Passed & past & pass

CEEU อธิบายว่า ให้ใช้ “past” เมื่อใช้เกี่ยวกับ เวลา (time) หรือ ระยะทาง (distance)

The team performed well in the past.

The police car drove past the suspect’s house.

ถ้าอ้างอิง การกระทำ เพื่อ passing (ผ่าน) ให้ใช้ “passed” เช่น

When John passed the gravy, he spilled it on his lap.

The teacher was astonished that none of the students has passed the test.


Pastor & minister & priest คำเหล่านี้ ใช้แตกต่าง ตามแขนงหรือนิกาย ของศาสนาหรือแม้แต่ระหว่างชุมชน

คำทั่วไป สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานศาสนาทั้งหมด และแยกต่างหาก

จากผู้ศรัทธาทั้งหลาย ที่มิได้ยึดเป็นวิชาชีพหรือถือบวช คือ clergyman

ซึ่งอาจมีชื่อตำแหน่งต่างๆ เช่น pastor, minister, priest, preacher, parson, cleric และ reverend. อาจอ้างอิงถึงบุคคลเหล่านี้อย่างไม่พลาดได้ว่า cleric, clergyman หรือ man of cloth (เว้นแต่เมื่อผู้นั้นเป็นหญิง) แต่การเลือกใช้คำอื่นๆ ขึ้นอยู่กับขนบประเพณี มากกว่าจะให้ตรงความหมายของคำที่เกี่ยวข้องนั้น

Pastor มาจาก Latin หมายถึง shepherd และใช้โดยเฉพาะกับบุคคลผู้ที่ต้อง

ดูแลจิตวิญญาณของผู้ที่ถูกมอบหมายให้เขาดูแล

Minister ผันแปรจากคำ Latin หมายถึง servant เป็นคำทั่วไป

ชี้แนะการรับใช้สนองความต้องการด้านจิตใจ โดยผู้ที่อุทิศตนเพื่อให้การบริการนั้น

Priest เป็นตำแหน่งที่ส่วนใหญ่

จำกัดการใช้แต่กับ Roman Catholic, Anglican และ Eastern Orthodox churches

อ้างอิงผู้ที่อยู่ในสำนักงานที่ กระทำพิธีการต่างๆทางศาสนา

คำ Reverend หมายถึง สมควรได้รับความเคารพและนับถือ (entitled to reverence and respect)

เมื่อเริ่มด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้นำหน้าชื่อของ clergyman ผู้หนึ่ง

แต่ควรต้องตามด้วยตำแหน่ง เช่น Mr. หรือ Dr. เสมอ

หรือตามด้วยชื่อแรกของบุคคลที่ระบุถึงนั้น เช่น

The “Reverend Mr. Parker” หรือ the “Reverend Roland Parker,” ไม่ใช่ “Reverend Parker.”


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)