​​​​เทคนิคลดน้ำหนักสุดง่าย ที่ทำได้แค่กินแอปเปิล 1 ผล ก่อนไปช้อป !

เทคนิคลดน้ำหนักสุดง่าย ที่ทำได้แค่กินแอปเปิล 1 ผล ก่อนไปช้อป !

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอร์เนล พบว่า การรับประทานผลไม้อย่างแอปเปิลก่อนไปซื้อของจะช่วยลดโอกาสที่จะซื้ออาหารขยะ และช่วยให้ซื้อของได้ตามแผนที่วางไว้ โดยในการศึกษา นักวิจัยได้แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกให้รับประทานแอปเปิล 1 ผล กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานคุกกี้ และกลุ่มที่สามไม่รับประทานอะไรเลย หลังจากให้ทั้ง 3 กลุ่มไปเลือกซื้ออาหาร พบว่า กลุ่มที่รับประทานแอปเปิล ซื้อผักและผลไม้มากกว่ากลุ่มที่รับประทานคุ้กกี้ 28% และมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานอะไรเลย 25%

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)