ปราชญ์/ผู้นำชุมชนภูมิภาคตะวันตก กลุ่มที่6 เกษตรอินทรีย์โดย : ครูประสาท 57/41 (ครั้งที่6)

สูตรปุ๋ยหมักที่ ครูประสาทใช้เป็นประจำ และ ได้ผลที่ดีที่สุด

สูตรปุ๋ยหมักผสมน้ำ

ภาพปุ๋ยหมักด้วยเศษผลไม้และกากน้ำตาล

ส่วนผสม

-ผลไม้ พืช ผัก หรือเศษอาหาร 3 ส่วน

-กากน้ำตาล 1 ส่วน

-น้ำ 3 ส่วน

ภาพปุ๋ยหมักด้วยเศษผลไม้และกากน้ำตาล:ภาพนี้กำลังผสมน้ำและกากน้ำตาลลงไป

วิธีทำ

นำเศษพืชผัก ผลไม้ ไปสับให้ละเอียดจากนั้นนำเศษพืชผักผลไม้ใส่ลงในถังที่เตรียมไว้ แล้วเท่กากน้ำตาลและน้ำ จากนั้นคนให้เข้ากันและเว้นที่วางไว้ประมาณ 1 ใน 5 ของถัง และปิดฝาถังให้สนิททันทีอย่าให้อากาศเข้าห้ามโดนแดด หมักทิ้งไว้ 3 เดือน จะได้น้ำหมักชีวภาพที่มีจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชและสิ่งแวดล้อม

ภาพปุ๋ยหมักด้วยเศษผลไม้และกากน้ำตาล


ปุ๋ยจากใบไม้แห้ง

ส่วนผสม

-ใบไม้แห้ง

ใบไม้ที่ใช้ในการทำปุ๋ย

-สารย่อยสลาย

สารอินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลาย

-น้ำ

ขั้นตอนการใช้น้ำพรมใบไม้แห้ง

-ผ้าใบ

ผ้าใบที่ใช้คุมใบไม้

วิธีทำ

เก็บใบไม้แห้งมากองรวมกัน จากนั้นใช้น้ำผสมสารย่อยสลายคนสารย่อยสรายให้เข้ากับน้ำและรดให้ทั่วเศษใบไม้แห้ง แล้วใช้ผ้าใบคลุมไม่ให้โดนแดด ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ก็นำมาใช้ได้

การใช้ผ้าใบคลุมเศษใบไม้ไว้

และในครั้งต่อไปจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามกันด้วยนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มที่6 57/41 กรณีศึกษาปราชญ์ท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก อ.ประสาท ชนสูต น้ำหมักชีวภาพความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นำเสนอได้ดีแล้ว แต่รายละเอียดแต่ละขั้นตอนน้อยไปนะครับ