ปราชญ์/ผูำนำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : พระครูจริยาภิรัต(ลงชุมชนครั้งที่5)

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มาสอบสัมภาษณ์ กับชาวบ้านที่มาอบสมุนไพร

ความรู้สึกผู้ที่ได้มาอบห้องสมุนไพร

นี้คือผู้ที่ได้มาอบสมุนไพร จากคำสัมภาษณ์ของ นาย วันรบ พานดอก อายุ 17 ปี ได้กล่าวความรู้สึกว่า " มาอบเพื่อแก้เครียด และรู้ให้รู้สึกสบายตัว โล่ง เวลาว่างก็มาอบเพราะบ้านอยู่เขตชุมชนเดียวกับวัดดงสัก "นาย ไพรัตน์ เสียมทอง อายุ 42 ปี ชาวบ้านที่มาอยสมุนไพร

นาย ไพรัตน์ เสียมทอง อายุ 42 ปี ผู้ที่ได้มาอบสมุนไพรวัดดงสัก ได้กล่าวว่า " ที่มาอบเพราะ ตอนนี้ผมทำงานอยู่ แต่มันรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติ มีเพื่อนที่รู้จักแนะนำผมให้ อบสมุนไพรที่วัดดงสัก เพราะอยู่ใกล้บ้าน นานๆมาที ถามว่าดีขึ้นไหม ? มันก็ดีขึ้นมากจากที่เราเคยเหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว มันก็ช่วยได้เยอะ "


จากการสัมภาษณ์ของ นาย ไพรัตน์ เสียมทอง


จากการสัมภาษณ์ของ นาง สมพร แสนสาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำในชุมชนภูมิภาคตะวันตก:ศึกษา พระจริยาภิรัตความเห็น (3)

นี่แหละคะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนรุ่นหลังควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ต่อจากเราได้สืบต่อเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้สูญหายกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ดีมากแม้จะเป็นแค่ในรายวิชาหรือแฝงไว้ตามบทเรียนก็ตาม

เขียนเมื่อ 

นำเสนอได้ดีครับ แต่วีดีโอสั้นไปนะครับ..