160301-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด O – Ornate & ornamental / oscillate & osculate / other & otherwise

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Ornate & ornamental

Ornate adj. การแต่งกาย หรือตกแต่ง แสดงอย่างหรูหรา ฟุ่มเฟือยเกินควร

หมายถึงโอ้อวด เสแสร้ง

This richly carved furniture is ornate.

The ornate gold frame has a decorative design to create a more elegant appearance.

Ornamental adj. ความหมายเกี่ยวเนื่อง ในด้านตกแต่ง แต่ไม่แสดงการโอ้อวด หรือทางไม่ดี

หากแต่แสดงว่า สวยงาม มากกว่าการใช้ประโยชน์ได้

The pot of ivy in that corner of the living room is ornamental.

The light sweater that Anne wore across her shoulders was more ornamental than useful.


Oscillate & osculate

Oscillate กริยา แกว่งไปมา สั่น ผันผวน

His mood oscillated between despair and fury.

The needle on the dial oscillated between ‘full and empty’.

Osculate กริยา ใช้เฉพาะกับ การจูบ สัมผัสใกล้ชิด

These two surfaces osculate.

The plots have been drawn using osculating orbital elements.


Other & otherwise

Other มีความหมายหลากหลาย ใช้ให้เป็นได้ทั้ง adj. adv. และนาม

แต่ในการใช้เป็น กริยาวิเศษณ์ ชอบที่จะใช้ Otherwise แทน เช่น

He could not do otherwise (แทน other) than speak out.’

I’m not motivated by money, otherwise I would have quit.

CALD แนะนำว่า เมื่อกล่าวถึงผู้อื่นทั่วไปโดยไม่รวมตัวเอง ใช้ other แทน the others

เช่น Parents must teach their children to respect others.

คำเตือน อย่าสับสน สรรพนามothers’ กับคำ other ที่เป็น determiner.

เมื่อใช้นำหน้า นามพหูพจน์ ใช้ other แทน others

เช่น I would like to meet other people with the same hobby.

จำไว้ว่า เมื่อใช้นำหน้า นาม เอกพจน์ ตัว determiner ที่ถูกต้องคือ another

เช่น I met another person with the same hobby.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)