โครงการเสริมสร้างสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร บ้านห้วยรางเกตุ

โครงการเสริมสร้างสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร บ้านห้วยรางเกตุจากการลงพื้นที่ เยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตร บ้านห้วยรางเกตุ ของ ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์คณะเกษตรกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาชนโครฃการ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพา(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดตั้งโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร สาเหตุของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อ เปลี่ยนวิธีการทำเกษตรแบบเดิมมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนหรือเกษตรกรมีมืออาชีพที่มั่นคงและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้และบุคลากร ธ.ธกส.สนับสนุนเรื่องเงินทุน

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตตรกร โดยมีนายเอกลักษ์ เชิดชู ผู้จัดการโครงการและผู้ดูแลวางแผนการจัดส่งออเดอร์และเป็นผู้ให้คำปรึกษาและประสานงานทั้งหมด ตั้งอยู่ ที่ 129 หมู่ 23 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม เกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจดลงทะเบียนกับวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยรางเกตุและตามด้วยเพื่อนพึ่งพาฯและต้องเข้ารับการอมมรมการทำเกษตรแบบอินทรีย์เกษตรที่รับการอบรมแล้วจะไปทำการเกษตรในที่ของตนเอง ผลผลิตที่จำนำมาขายให้กับโครงการ แต่ผลผลิตที่ได้ตามคุณภาพที่โครงการกำหนดโดยการจะมีแผนกตรวจสอบคุณภาพ ที่สำคัญที่สุดคือผลผลิตที่ได้ต้องไม่มีสารเคมีโดยเด็ดขาด หลักจากกนั้นโครงการมีหน้าที่ดัดแต่งและแพ็คส่งสินค้าให้กับ ท็อปท็อป เพื่อจำหน่ายสินค้าของโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้นำชุมชนภูมิภาคตะวันตก กลุ่มที่9 (57/41)ความเห็น (0)