บทบาทของธาตุแมกนีเซียมในปาล์มน้ำมัน

            แมกนีเซียมมีบทบาทสำคัญในพืช  คือ  เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการต่าง ๆ  เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์  และมีบทบาทในการสังเคราะห์กรดไขมัน   อาการขาดธาตุแมกนีเซียมมักพบในบริเวณพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่เป็นดินทรายและดินกรด  และบริเวณที่หน้าดินถูกชะล้าง  ลักษณะอาการขาดธาตุแมกนีเซียมสังเกตได้ง่าย  โดยใบย่อยของทางใบตอนล่างจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม  โดยเฉพาะใบที่รับแสงอาทิตย์โดยตรง  แต่ส่วนใบย่อยที่ไม่สัมผัสแสงอาทิตย์จะยังคงมีสีเขียวอยู่   แต่ถ้าขาดรุนแรงใบจะเป็นสีส้มทั้งใบ  และแห้งตายเป็นหย่อม  อาการขาดแมกนีเซียมอาจเกิดจากต้นปาล์มน้ำมันได้รับโพแทสเซียมมากเกินไป  

การแก้ไข

                ใส่ คีเซอไรต์  อัตรา 1.5-2 กก./ต้น/ปี

อ.ประสาทพร กออวยชัย