มีทรัพย์ มีสุข มีธรรม

มีทรัพย์ มีสุข มีธรรม

ถ้าเรามีอำนาจเบ็ดเสร็จในบ้านเมือง จะตั้งเป้านโยบายสามอย่างคือ มีทรัพย์ มีสุข มีธรรม ..

มีทรัพย์.คือ.มีรายได้พอเพียง พอกิน พออยู่ ตามระดับสถานะแห่งตน

มีสุข.คือ มีบ้านอยู่ และ.อยู่ในแวดล้อมครอบครัว ไม่ต้องไปขายแรงงานห่างไกลถิ่นฐานเกินจำเป็น

มีธรรม.คือ.ศึกษาพระธรรมตามหลักความเชื่อแห่งศาสนาของตน และ ไม่เบียดเบียนรบกวนผู้อื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)