การประสานแผนงานทันตสาธารณสุขระดับเขต

kong
ทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยเขต8
ในวันที่ 21 พฤศจิการยน 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 จะได้จัดการประชุมการประสานแผนงานระหว่างศูนย์ ฯ และจังหวัดในเขตรับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัด ที่พนากานต์รีสอร์ด จังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในโครงการ และกิจกรรมที่จะทำในปีงบประมาณ 2550 ซึ่งผลการประสานและพูดคุยจะได้นำมาปรับปรุงระบบการทำงานงานอนามัยทั้งการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป  ในโอกาสนี้งานทันตสาธารณสุขก็จะได้มีการนำเสนอเพื่อพัฒนาระบบการทำงานและประสานแผนงานโครงการที่ศูนย์ ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 8

คำสำคัญ (Tags)#8#ศูนย์อนามัยที่#การประสานแผน#งานทันตสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 60213, เขียน: 16 Nov 2006 @ 13:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)