GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประสานแผนงานทันตสาธารณสุขระดับเขต

ทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยเขต8
ในวันที่ 21 พฤศจิการยน 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 จะได้จัดการประชุมการประสานแผนงานระหว่างศูนย์ ฯ และจังหวัดในเขตรับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัด ที่พนากานต์รีสอร์ด จังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในโครงการ และกิจกรรมที่จะทำในปีงบประมาณ 2550 ซึ่งผลการประสานและพูดคุยจะได้นำมาปรับปรุงระบบการทำงานงานอนามัยทั้งการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป  ในโอกาสนี้งานทันตสาธารณสุขก็จะได้มีการนำเสนอเพื่อพัฒนาระบบการทำงานและประสานแผนงานโครงการที่ศูนย์ ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 60213
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)