การประสานแผนงานทันตสาธารณสุขระดับเขต

  ติดต่อ

  ทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยเขต8  
ในวันที่ 21 พฤศจิการยน 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 จะได้จัดการประชุมการประสานแผนงานระหว่างศูนย์ ฯ และจังหวัดในเขตรับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัด ที่พนากานต์รีสอร์ด จังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในโครงการ และกิจกรรมที่จะทำในปีงบประมาณ 2550 ซึ่งผลการประสานและพูดคุยจะได้นำมาปรับปรุงระบบการทำงานงานอนามัยทั้งการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป  ในโอกาสนี้งานทันตสาธารณสุขก็จะได้มีการนำเสนอเพื่อพัฒนาระบบการทำงานและประสานแผนงานโครงการที่ศูนย์ ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 8

หมายเลขบันทึก: 60213, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:22:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #8#ศูนย์อนามัยที่#การประสานแผน#งานทันตสาธารณสุข

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)