10 สถานการณ์เด่นทางระหว่างประเทศ

พีจัง

1.การค้ามนุษย์  นับเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเพราะปัจจุบันมนุษย์มิใช่ทรัพย์สินที่จะทำการซื้อขายได้ และมนุษย์ทุกคนบนโลกมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่สามารถละเมิดสิทธิ์นี้ได้

2.การส่งผู้ร้ายข้ามแดน  เป็นเรื่องที่ให้ผู้กระทำความผิดอาญาได้รับโทษตามกฎหมายตามสัญชาติของผู้กระทำผิดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการดำเนินคดี

3.การก่อการร้ายสากลเพื่อเป็นการป้องกันมิให้คนบริสุทธิ์ต้องได้รับภัยจากการก่อการร้ายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและความสงบเรียบร้อยของสังคมในแต่ละประเทศ

4.การทดลองนิวเคลียร์ป้องกันอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงเพื่อมิให้กลุ่มประเทศที่มีอาวุธดังกล่าวนำอาวุธนั้นมาทำลายประเทศอื่นในลักษณะที่อาจมีการก่อให้เกิดสงครามได้  เช่น กรณีอิสราเอลเรียกร้องต่อชาติอาหรับให้อิหร่านยุติการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น

5.การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถือเป็นการทำลายล้างมนุษยชาติที่โหดร้ายจึงต้องมีการควบคุมมิควรให้เกิดขึ้นกับนานาประเทศ

6.อาชญากรสงครามเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงเพื่อความสงบสุขของโลก

7.ลี้ภัยทางการฑูตเป็นการให้นักการเมืองที่สภาวะการเมืองในประเทศของตนที่กำลังเดือดร้อนหรือมีปัญหาภายในประเทศได้พักพิงเพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายในประเทศ

8.ชนกลุ่มน้อยรัฐควรหามาตรการณ์ป้องกันคือกำหนดจุดที่พักพิงให้ชนกลุ่มน้อยโดยไม่ให้เข้ามาสร้างปัญหาในชุมชนเมือง  เป็นต้น

9.แรงงานต่างด้าวซึ่งมีจำนวนมากการควบคุมจำนวนแรงงานต่างด้าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในบางกรณีแรงงานต่างด้าวก็อาจเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายทำให้สังคมเมืองเกิดความเสียหายได้

10.การค้าเสรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้มีโอกาสนำสินค้าของตนออกไปขายยังประเทสอื่นโดยไม่มีการปิดกั้นเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประเทศนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กม.ระหว่างประเทศ ม.พายัพ

คำสำคัญ (Tags)#ม.พายัพ#นิติศาสตร์มหาบัณฑิต#จ.เชียงใหม่

หมายเลขบันทึก: 60205, เขียน: 16 Nov 2006 @ 12:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)