ข่าวอุ่นๆ มาแล้วจ้า ... เมื่อวานดิฉันได้รับโทรศัพท์สายในจากน้องปู QA Staff  จากคณะวิทยาศาสตร์  มีเสียงตามสายพูดมาว่า “พี่ตูน  รายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับการประเมินรอบสองจาก สมศ. ปี 2550  ออกมาแล้วเห็นรึยัง ... ทำไมไม่เห็นมี มน. เลย”   แปลกมั้ยคะน้องๆ QA Staff  ของดิฉันกำลังเริ่มร้อนรนว่าทำไมเรายังไม่มีชื่อที่ สมศ. จะมาประเมินฯ  ... ดิฉันเลยขอให้น้องปูส่ง URL ของประกาศมาให้เพื่อช่วยกันช็คอีกครั้ง  ซึ่งในรอบนี้มีสถาบันอุดมศึกษา 50 แห่งที่จะได้รับการประเมินภายนอกฯ จาก สมศ.  <ดูรายชื่อได้ที่นี่นะคะ>

          ใน มน. เราเคยมีหนังสือเวียนแจ้งให้กับทุกคณะวิชาทราบ  พร้อมทั้งนำเรื่องแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมกรรมการบริหารเมื่อประมาณต้นปี 49 ว่า  มน. น่าจะรับการประเมินราวๆ สิงหาคม 2551  เนื่องจากเราได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง สมศ. ว่าจากการที่ สมศ. มาประเมิน มน. ในรอบแรกโดยมีกำหนดใน มิถุนายน 2545  แต่เราได้รับผลการประเมิน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 จึงขอแจ้งช่วงเวลาที่เราจะพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 2 ในราวๆ สิงหาคม 2551  (ในการประเมินภายนอกฯ รอบแรก ของสมศ. มี ม. นำร่อง 6 ม.ที่รับการประเมินในปี งปม. 2545  และ มน. เป็น ม. ของรัฐแห่งแรกที่พร้อมรับการประเมินจาก สมศ.)

         แต่หลังจากมีการประกาศรายชื่อและเริ่มทำการประเมินภายนอกฯ โดย สมศ. ในปีการศึกษา 2549 ซึ่งในปีนั้นมีหมาวิทยาลัย 73 แห่ง จาก  139 แห่ง ได้รับการประเมินฯ <มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินภายนอกฯ รอบสอง ปี งปม. 2549> เราจึงได้มีการแจ้งให้กับคณะวิชาทราบอีกครั้ง  พร้อมทั้งมีการประชุมเตรียมการเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันทั้งในด้านมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินร่วมกันอีกหลายๆ ครั้ง เพราะเราอาจจะได้รับการประเมินก่อนกำหนดที่เราตั้งไว้ คือ อาจจะเป็นในราว สิงหาคม 2550  จึงทำให้แต่ละคณะวิชาเตรียมพร้อมพอสมควร  หรืออาจเรียกว่าเรา "อุ่นเครื่อง"  กันมาพอสมควร  และนี่คือสาเหตุที่น้องปูของดิฉันเริ่มแปลกใจว่าทำไมในปี 2550 เราถึงยังไม่มีชื่อ ...