THEOS

~[Nes~Za]~
THEOS : Thailand Earth Observation System<p>         THEOS ย่อมาจาก “Thailand Earth Observation System” เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย Theos
          ตามมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ได้มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการดาวเทียมสำรวจทรัพยากร THEOS   ร่วมกับบริษัท EADS ASTRIUM  ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศส      ได้จัดให้มีการลงนามสัญญาโครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจ ทรัพยากรของไทย ( Thailand Earth Observation Satellite: THEOS )</p>การดำเนินการ                ฯพณฯ นาย กร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และ
ฯพณฯ มร.โลรองต์ โอบลัง ( H.E. Mr. Laurent Aublin ) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย     เป็นประธานร่วมในการลงนามสัญญา   ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๖.00 . ที่ห้องรีเจนซี่ โรงแรมโอเรียนเต็ล โดยได้มีหนังสือเรียนเชิญผู้แทน กห.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว ฯ          ซึ่ง ปล.กห.ได้กรุณาอนุมติให้ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหมเป็นผู้แทน   สำหรับดาวเทียม THEOS เป็นดาวเทียมขนาดเล็กที่จะส่งขึ้นไปในวงโคจรระดับต่ำ ( LEO : Low Earth Orbit ประมาณ ๘๒๐ กม. จากพื้นโลก )  ราคาประมาณ ๑๒๘ ล้านยูโร ในลักษณะ counter  trade ระยะเวลาในการสร้าง ๓ ปี สามารถถ่ายภาพความละเอียด    เมตร มีระบบถ่ายภาพทั้งระบบภาพขาวดำ และระบบถ่ายภาพแบบภาพสี      ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการลดอุบัติภัยจากธรรมชาติ และในการวางแผนการใช้ที่ดินและผังเมือง  <h2 style="margin: 0cm 0cm 0pt"> การแสวงประโยชน์ </h2> ปัจจุบันขัอมูลข่าวสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  และการป้องกันประเทศ         ประเทศใดยิ่งมีข้อมูลมากและเทคโนโลยีของการได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์สูงก็จะยิ่งได้เปรียบและมีความมั่นคงมาก   ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งคือข้อมูลดาวเทียม        เนื่องจากดาวเทียมโคจรอยู่ในตำแหน่งที่สูงจากพื้นโลกทำให้สามารถมองเห็นภาพได้เป็นมุมกว้าง  และการถ่ายภาพจากดาวเทียมไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอาณาเขตของประเทศเหมือนการถ่ายภาพด้วยเครื่องบิน                วิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการได้ข้อมูลดาวเทียมที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลาดังกล่าว  คือการที่ประเทศไทยควรมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเป็นของตนเอง       เพราะการพึ่งพาข้อมูลดาวเทียมจากประเทศอื่นยังมีข้อจำกัดในเรื่องการได้มาของข้อมูลดาวเทียม    การมีดาวเทียมเป็นของตนเองจะทำให้สามารถได้ข้อมูลทุกครั้งที่ดาวเทียมโคจรผ่านในบริเวณที่ต้องการข้อมูล  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่เกิดภัยพิบัติที่ต้องการความรวดเร็วในการได้มาของข้อมูล        รวมทั้งการใช้ประโยชน์เพื่อการเฝ้าตรวจระวังทางด้านการป้องกันประเทศ  อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภารกิจด้านความมั่นคง <p>                ในชั้นต้น ศพอ.กห. จะได้ประสานรายละเอียดกับ สทอภ. ในการขอใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมต่อไป</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ (Tags)#gis#remote#sensing#ดาวเทียม#theos#ดวงแรก#สำรวจทรัพยากร

หมายเลขบันทึก: 60190, เขียน: 16 Nov 2006 @ 11:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • แล้วต่างจากgoogle earth ไหมคะ 
  • เมื่อไหร่จะมาเขียนอีกละค่ะ รออ่านอยู่ค่ะ
นร
IP: xxx.123.171.43
เขียนเมื่อ 
คล้ายๆกานงัฟ ถ่ายภาพเอาไปขาย