ถ้า ใช้ไม้แขวนเสื้อเป็นพลาสติก แขวนเสื้อเก็บไว้ในตู้ อย่าใช้ลูกเหม็นในตู้นั้น เพราะลูกเหม็นจะมีปฏิกิริยากับพลาสติก ทำให้ไม้แขวนเสื้อละลายติดกับเนื้อผ้าทำให้เสื้อเสีย