ซักถุงน่อง ด้วยน้ำสบู่อุ่นถูเบาๆ ไม่ต้องบีบน้ำออก ตากได้เลย จะช่วยให้ถุงน่องใช้ได้นาน