เสื้อผ้าที่เปื้อนรา ให้โรยเกลือตรงรอยเปื้อน แล้วนำมาผึ่งแดดจนแห้งแล้วนำมาซักอีกครั้ง