ถ้าต้องการให้เสื้อผ้าในตู้ซักรีดแล้ว มีกลิ่นหอมให้ใส่เศษสบู่ที่เหลือ วางตามมุมตู้จะทำให้ผ้ามีกลิ่นหอม