หลังจากการติดตามอ่านบันทึกใน gotoknow ที่มีหลากหลาย แต่บันทึกในแนวหนึ่งที่พยายามสอดส่องดูว่า มีบ้านหรือไม่

นั่นคือ บันทึกเกี่ยวกับธรรมะครับ


พยายามค้นหา บล็อกเกี่ยวกับธรรมะ เพื่อเต็มเติมคุณธรรมในใจ ในสภาวะที่สังคมปัจจุบันห่างเหินจากเรื่องเหล่านี้ไปพอสมควร
การพูดเรื่องของหลักธรรม สำหรับหลายท่าน อาจจะมองว่า น่าสนใจน้อยกว่า เรื่องอื่นๆ

บล็อก - ป้าย(คำหลัก): ธรรมะ

เว็บอ้างอิง - ป้าย (คำหลัก): ธรรมะ

เก็บมาฝาก - กัลปังหา

ชีวิตคือการเรียนรู้ - ดร. กานดา รุณนะพงศา

สถาบันบำราศนราดูร - พัชรา(ธรรมะ)

ห้องผู้ป่วยในกับวันอันแสนหวาน - จันทร์เมามาย(ธรรมะ)

Paramattha : ปรมัตถะ - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร (ธรรมะ)

 

 ฯลฯ บางท่านอาจไม่ลึกซึ้งเพียงพอ จึงไม่ค่อยเขียนบันทึกเกี่ยวกับธรรมะ

นายบอนเองก็พยายามบันทึกความรู้เกี่ยวกับธรรมะ บ้าง เท่าที่ได้ยินได้ฟังมา ดังนี้


ทำไมไม่ให้ผู้ที่มีธรรมะและจริยธรรม เช่น พระสงฆ์ มาเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง

แนวคิดในการเขียนแบบท่านพุทธทาส เขียนอย่างไรจนเกิดประโยชน์

ระหว่างการนั่งสมาธิ และการสวดชินบัญชรอย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน

 หลักคิด เหตุแห่งความโง่ + คุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่ควรมี

 
 
 
 อยากอ่านบล็อกที่มีบันทึกเกี่ยวกับธรรมะ เขียนออกมาอย่างสม่ำเสมอบ้าง
และได้มีโอกาสค้นพบ บล็อกของคุณ กิตติพงษ์ เสริมราษฎร์  ์  ดังนี้


อยากให้คณกิตติพงษ์  รักษาความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดบันทึกในแนวธรรมะออกมาเรื่อยๆนะครับ
เพราะเรื่องเหล่านี้ ช่วยจรรโลงสังคมได้มากทีเดียว

และขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาฝากข้อความมาทีนี่


รวมทั้งมีบันทึกล่าสุดให้อ่านอีกด้วย
สติ 5 อย่าง
ขอบคุณมากครับ