การทำซิป หมายถึงการบีบอัดข้อมูลให้เป็นไฟล์เดียวกัน โดยการรวบรวมไฟล์หลาย ๆไฟล์เข้าด้วยกัน  แล้วทำการบีบอัดให้ไฟล์ทั้งหมดมีเนื้อที่น้อยกว่าเดิม  แต่ข้อมูลต่าง ๆ ไม่สูญหายไป