ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาข้าวอินทรีย์(ลงชุมชนครั้งที่2)

วันนี้พวกเราจะพามาดูการสีข้าวที่โรงสีข้าวขนาดกลางของพี่ป๊อบหรือนาย ณรงค์ กลิ่นถือศีล

ที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม


เครื่องสีข้าวขนาดกลาง

สวิตซ์ควบคุมเครื่องสีข้าว

เครื่องสีข้าวจะแยกแกลบออกจากข้าวที่เต็มเมล็ด
เครื่องขัดแยกข้าว
ข้าวที่ผ่านการขัดแยกแล้ว

ด้านซ้ายจะเป็น ปลายข้าว ด้านขวาจะเป็น ข้าวเต็มเมล็ด
เพิ่มเต็ม 10 ข้อกำหนดในการผลิตพืชอินทรีย์

เเ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตกศึกษาเรื่องข้าวอินทรีย์ความเห็น (0)