นักการเงินแห่งปี

kissme
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดิฉันคิดว่า...การที่เราจะเป็นผู้นำได้ต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่ดี

นักการเงินที่มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี ที่ดิฉันประทับใจ ก็คือ..

นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารธหารไทย จำกัด(มหาชน)ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางส่งเสริมพัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้บริโภคควบคู่กับการทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้รับตำแหน่ง "นักการเงินแห่งปี 2557"

ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน มีดังนี้

1. เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย

2. เป็นนักการเงินมืออาชีพ ที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

3. เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร

4.เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

สิ่งที่ประทับใจก็คือ : การที่มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักพัฒนาธุรกิจธนาคารบริการทางด้านการเงินครบวงจรสร้างความแตกต่างให้กับการเงินของไทยอย่างกว้างให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมของลูกค้าและผู้เข้ามาใช้บริการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอกาสสร้างได้ 50 : 50ความเห็น (0)