นักการเงินที่มีลัษณะเป็นผู้นำ

คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ

คุณสมบัติของการเงินที่เราประทับใจ โดดเด่นในการสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร สร้างความแตกต่างในตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และมีผลงานที่โดดเด่น มีบทบาทสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจธนาคารโดยรวมเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้บริโภค ทำให้องค์กรเติบโตมีความก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม

คุณสมบัติหลักที่ประทับใจ

1. เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย

2. เป็นนักการเงินมืออาชีพ ที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

3. เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร

4. เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

แหล่งอ้างอิง http://www.siamturakij.com/main/news_content.php?n...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้และความเข้าใจทั่วไปทางการเงินความเห็น (0)