ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

พระเล่นการเมืองเพื่ออำนาจ พระสั่งสมความมั่งคั่ง พระทำเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นพระปลอม ในสายตาของผม

ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

ข่าวเรื่องพระเรียกร้อง ให้บบรจุข้อความในรัฐธรรมนูญ ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ข่าวนี้ และ ข่าวนี้ ทำให้ผมเขียนบันทึกนี้ เพื่อบอกว่า คนไทยไม่ควรเชื่อความคิดที่คับแคบแบบนี้ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ รู้กันทั่วโลก ครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ดำเนินวัตรปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนา แต่ก็เคารพศาสนาอื่น และเห็นว่าไม่ควรกำหนดศาสนาประจำชาติ

พระเล่นการเมืองเพื่ออำนาจ พระสั่งสมความมั่งคั่ง พระทำเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นพระปลอม ในสายตาของผม

พระในพุทธศาสนาที่แท้ ต้องดำเนินวัตรปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ไม่ใช่เข้าไปเกลือกกลั้ว

วิจารณ์ พานิช

๑๖ ก.พ. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)