ปราชญ์/ผูำนำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : พระครูจริยาภิรัต(ลงชุมชนครั้งที่4)

ห้องอบสมุนไพร

ความยาว 320 เซนติเมตร ความกว้าง 320 ความสูง 210

มีที่นั้งสำหรับผู้มาอบสมุนไพร ทั้งสองข้างดั้งรูป

ห้องอบสามารถรับจำนวนผู็อบสมุนไพรได้8-10คน

รูปภาพนี้เป็นบูคคนที่มาอบสมุนไพร และมีสมาชิกกลุ่มได้เข้าไปทดลองอบสมุนไพรด้วย

สมาชิกกลุ่มที่เข้าอบสมุนไพร ได้กล่าวความรู้สึกว่า " โล่ง สบายตัว เข้าใจคล่องขึ้น และรู้สึกดีขึ้น "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำในชุมชนภูมิภาคตะวันตก:ศึกษา พระจริยาภิรัตความเห็น (0)