การพัฒนาตนเอง

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบริหารชีวิตให้เกิดความสมดุุล ทั้งเรื่อง ครอบครัว การงาน สังคม และอื่นๆจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรุ้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา การที่เรามีชีวิตตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในเรื่องดี เรื่องร้าย พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ขัดแย้งกับตนเอง กับคนรอบข้างมักจะเกิดจากการคิดไปเอง มโนไปเองเสียส่วนมากเพราะเจ้า อัตตา ความเป็นตัวตนของเรามาเป็นมาตรฐานในการคิด "คิดเป็น" ที่เราเพียรพยายามบอกหรือสอนใครต่อใครกับเป็นสิ่งท้ายๆที่กลับละเลย หรือไม่นำพามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจิตใจ ความคิดมักผิดพลาดเพราะตกไปในอุบายแห่งนิวรณ์ ๔ ดังนั้น ในห้วงเวลาที่ได้อยูู่กับตนเองในครอบครัวในทุกวันสิ่งที่ควรทำคือการทบทวนตนเอง ว่าวันๆเราได้ทำสิ่งใดผิดพลาด หากยังคิดว่าเราถูกไปเสียหมดก็นับว่ายังห่างไกลกับความเป็นจริง สิ่งที่เราทำขณะนี้คือ สวดมนต์แปลก่อนนอน และตื่นนอน เพื่อพิจารณาธรรมบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ แล้วทำให้เกิดสมาธิ สติ ที่เตลิดก็กลับมาเป็นการสร้างบารมี เกิดการเจริญสติ ภาวนาจิต ให้คิดเสียว่า การสร้างบุญสามแบบ ในชีวิตจะครบถ้วน ทานมัย ศีลมัย และบารมีมัย จึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริง อายุมากขึ้นยิ่งต้องมั่นทบทวน กาย ใจ ให้สำรวมระวังกับความโลภ โกธร หลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)