ครูแอ๋ม
นาง สคราญ วิเศษสมบัติ

พลังแห่งรัก


14 กุมภาพันธ์ 2559

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ.

ความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี

'พ ลั ง แ ห่ ง รั ก'

รู้ รั ก อ ย่ า ง มี ส ติ

รู้ รั ก อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์

ใ ห้ ค ว า ม รั ก นำ ท า ง

เ ป็ น พ ลั ง ขั บ เ ค ลื่ อ น

นำ พ า ชี วิ ต ไ ป สู่ สิ่ ง ที่ ดี

หมายเลขบันทึก: 601531เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2016 00:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2016 00:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี