โรคติดอินเตอร์เน็ต

อุบัติการ์ณของโรคติดอินเตอร์เน็ตขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ ผุ้ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดอินเตอร์เน็ต ซึ่งกลุ่มนี้ติดอินเตอร์เน็ตภายใน6 เดือนถึงร้อยละ 25 ได้รายงานความรู้ที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ว่าเป็นความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจและเบิกบานใจที่สามารถควบคุมเทคโนโลยีได้

อาการของผู้ที่เป็นโรคติดอินเตอร์เน็ต มีดังนี้

1.รู้สึกหมกมุ่นกับอินเตอร์เน็ต แม้เวลาที่ไม่ได้ต่อเข้าอินเตอร์เน็ต

2 .มีความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเวลามากขึ้นอยู่เรื่อยๆ

3.ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเตอร็เน็ตได้

4.รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเตอร์เน็ตน้อยลง หรือหยุดใช้

5.คิดว่าเมื่อใช้อินเตอร์ ตัวเองรู้สึกดีขึ้น

6.ใช้อินเตอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา

7.หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อนในการใช้อินเตอร์เน็ตของตนเอง

8.มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเตอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)