บันทึกการเดินทางด้วยรอยเท้าตนเอง (53) : ชั่งวัด
แท้จริงแล้ว
คุณค่าแห่งการเดินทาง
หาใช่ชี้วัดกันที่จำนวนหลักไมล์
หรือระยะทางใกล้-ไกลจากหลักกิโลเมตรที่เราท่องผ่าน
หากแต่ควรชั่งวัดกันที่...
การเติบโตของชีวิต
ที่หมายถึง "จิตใจ" แห่งเรา
เสียมากกว่าบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

จริงด้วย ระยะทางไม่เท่าไร

ใจสำคัญกว่าครับ

เขียนเมื่อ 

หนักแสนหนัก

เหนื่อยแสนเหนื่อย

ยากพัก ตรงหลักกิโลเดิม

ที่เริ่มต้น

เขียนเมื่อ 

ไปกับใครหลายคน หรือเดินทางคนเดียว

ต่างได้เรียนรู้ภายใน หากสนใจใคร่รู้

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครับ ดร. ขจิต ฝอยทอง

.... ทุกอย่าง ลิขิตด้วยใจ
ยิ่งใหญ่เกินชั่งวัด .....

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ พี่คุณมะเดื่อ

บางที เราก็หวนกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่
บางที ก็คล้ายกับ สูงสุดสู่สามัญ
บางทีไม่ถึงที่สุด ก็กลับคืนสู่สามัญได้....

ขอบุคณครับ