งานรายวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ส่งพระอาจารย์ใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล จัดทำโดย พระพรชัยสุตฺติโก (นนทมาร) ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

งานรายวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ส่งพระอาจารย์ใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล จัดทำโดย พระพรชัยสุตฺติโก (นนทมาร) ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pornchai20142014ความเห็น (0)