ลดการใช้ถุงพลาสติกแนวถาง

วันนี้มีการเตือนให้งดใช้ถุงพลาสติกในการซื้อของ โดยให้ใช้ถุงผ้าแทน ...บ้าแล้ว..ถุงผ้ามันจะแทนถพสต.อันเลอเลิศที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาได้อย่างไร เพราะมันสะดวกมาก เช่น ถ้าซื้อเนื้อ ๑ โล ผัก ๑ โล มันปนกันในถุงผ้าได้หรือ....วิธีการง่ายกว่านี้มากที่เราขอเสนอคือ ให้ reuse(นำกลับใช้ไหม่) คือใช้แล้วอย่าทิ้ง ให้หิ้วเอามาใช้ครั้งที่สองสามสี่ บางทีพลิกถุงกลับข้างนอกในด้วยก็ได้ ราคาถุงเท่าไร แม่ค้าต้องลดราคาสินค้าให้ด้วย เป็นแรงจูงใจ ...แบบนี้สะดวก ประหยัด และลดการใช้ถุงได้สิบเท่า แถมสร้างจิตสำนึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)