วันนี้...ที่เปลี่ยนไป...

๒๔ ชั่วโมง ผ่านไปแบบรวดเร็วเผลอแป๊ปเดียวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เสียแล้ว ปลายเดือนนี้มีนัดกับ O-net โดยส่วนตัวตลอดเดือนมกราคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูผู้ชำนาญการสอน เข้าขอคำแนะนำจากท่านผู้บริหาร และกลับมาปรับเปลี่ยนกิจกรรมการสอนให้ดูเข้มข้นขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนตนเอง ๒๐ วันทำการของเดือนมกราคม ป.๖ จะเรียนภาษาไทยกับผม วันละ ๒ ชั่วโมง แยกเป็นเรียนปกติ ๑ ชั่วโมง และเข้าสอนเสริมแบบกึ่งติว ๑ ชั่วโมง เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. สรุปเดือนนี้ นักเรียนเจอผม ๔๐ ชั่วโมง ไม่พอครับยังตามไปเจอผมได้ในกลุ่มเฟชบุ๊ค ไลน์ สำหรับผู้สนใจเป็นพิเศษ

ขอเสนอแนะของผมที่ท่านผู้อำนวยการรับฟังและช่วยสนับสนุนเต็มที่คือ ผมขอห้องประชุมครู เป็นที่สอนภาษาไทย ป.๖ เพราะเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัย จึงขออนุญาตใช้ให้คุ้ม การจัดหาสื่อเป็นหน้าที่ของผม (อาศัยขอเพื่อนๆ ฮ่าๆ) ขออนุญาตทาสีผนังเป็นสีขาวสำหรับฉายโปรเจคเตอร์ (ก่อนหน้านี้เพื่อนครูบอกว่า ผอ.ไม่อนุญาตให้ทา) แต่ผมขอเสนอเพื่อนักเรียน ท่านอนุญาต(กระซิบ ท่านบอกจะให้ครูรุต ดูแลห้องนี้ไปเลย ทั้งเรียน ทั้งจัดประชุม ฮ้าๆ)

ภาษาไทยสำหรับผม ผู้จบตรีเอกเกษตร โทบริหาร ทำการบ้านหนัก เยอะ บางครั้งต้องแอบลักจำครับ ไม่คาดหวังอะไรมากครับ ขอเพียงนักเรียนเข้าห้องสอบแล้วตั้งใจทำให้ดี ผมบอกเขาเสมอว่า ทุกชั่วโมงกับที่เรียนกับผม ต้องทำ ๒ อย่างคือ จดบันทึกและตอบคำถาม การจดให้เกิดความรู้เข้าตัวเอง การตอบเพื่อนำความรู้ที่มีเอาออกมาใช้ ๒๗ กุมภาพันธ์ จะเป็นอย่างไรไม่คาดหวัง แต่วันนี้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ อีกอย่างผมเองได้ทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถของผมแล้ว ผลน้อมรับผลที่จะตามมา ไม่ว่าจะบวกหรือลบ ดีใจที่ผมมีงานทำและผมทำงานราชการ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนบ้านนอกของครูบ้านๆความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมค่ะ เอาใจช่วยด้วยคน

เขียนเมื่อ 

ทำไปเถิด ประเสริฐหนักหนา

สิ่งดีมีค่า พานักเรียนก้าวไกล

หากไม่มีเวลา....ก็ต้องหาเครื่องทุ่นแรง

อย่าลืม " DLIT ห้ิงเรียนแห่งคุณภาพ "

ตัวช่วยในคราวจำเป็น มีทุกชั้น ชั้นละ ๕ วิชาหลักจ้ะ


http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php?view=1