จิตอาสา ติว ONET ภาษาอังกฤษเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก กำแพงแสน (16)

การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ผู้เขียนไปที่โรงเรียนวัดหนองจิก ไปช่วยติว ONET ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก มาร่วม 5 โรงเรียน คือวัดไร่แตงทอง โรงเรียนวัดหนองจิก โรงเรียนห้วยผักชี โรงเรียนอ้อกระทุง และโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนหนองกร่าง


ผู้เขียนได้ใช้ แนวข้อสอบ ONET ของสถบันภาษาที่นี่ เลือกข้อสอบที่คิดว่านักเรียนทำไม่ได้ใส่ power point ออกมาให้นักเรียนลองทำดู ให้นักเรียนทำในเอกสาร ลองให้ทำดูก่อน ถ้าตอบข้อไหนให้ยกมือข้อนั้น ผู้เขียนจะดูว่านักเรียนทำไมตอบข้อนั้น แล้วช่วยกันอธิบายแนวข้อสอบว่าข้อไหนควรจะตัดทิ้งไป ผู้เขียนย้ำกับนักเรียนทุกครั้งว่าการทำแนวข้อสอบไม่ได้เป็นข้อมูลที่อยู่ติดตัวกับนักเรียนไปตลอดสิ่งสำคัญคือความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษหรือที่เรียนว่าหลักไวยากรณ์จะติดตัวนักเรียนไปจนตาย ดังนั้นความรู้พื้นฐานในภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก แต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือ แรงจูงใจในการเรียนภาษาว่า นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษไปทำอะไร ถ้ามีเจตคติหรือแรงจูงใจภายในที่ดีก็จะเรียนภาษาอังกฤษได้ดี

นักเรียนถึงแม้นว่าจะมาต่างโรงเรียนกัน แต่ก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยเข้าค่ายภาษาอังกฤษร่วมกันแล้ว ตอนกลางวันผู้เขียนไปคุยกับครูชาวบราซิลและอินโดนีเซียว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนที่นี่ ทั้งสองท่านบอกว่านักเรียนตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษได้ดีมาก

นมกล่องเล็กๆทางด้านซ้ายมือคือของรางวัลให้นักเรียน 50 กว่ากล่อง

ผู้เขียนจัดกิจกรรมต่อคั่นด้วยเกมภาษาอังกฤษ จาก website ทีมไหนได้คะแนนมากหรือนักเรียนตอบถูกก็จะได้นมกล่องเป็นของรางวัลไป

ตอนแบ่งกลุ่มชายหญิงเล่นเกม นักเรียนนั่งรวมกันเหมือนสนิทกันมานาน ต้องขอบคุณ ผอ.พรสุณี หงษ์ลอยและคุณครูทุกๆท่าน ขอบคุณ รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ช่วยจัดโครงการดีและทำให้มีโอกาสได้มีจิตอาสาไปช่วยโรงเรียนขนาดเล็กรอบๆมหาวิทยาลัย


กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญต่อนักเรียนโดยเฉพาะความรู้พื้นฐาน ไม่อยากให้ สพฐ ใช้ข้อสอบ ONET วัดหรือประเมินโรงเรียนทั่วประเทศเหมือนกัน เพราะโรงเรียนในแต่ละพื้นที่บริบททั้งของครูและนักเรียนต่างกันมาก บางโรงเรียนไม่มีครูภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไป ถ้าจะใช้วัดและประเมินผลเมื่อได้ผลมาแล้ว ควรมีการพัฒนาโรงเรียนนั้นๆด้วย ไม่ใช่ให้คุณให้โทษจากการทำข้อสอบแก่โรงเรียนอย่างเดียว ขอบคุณ ผอ.พรสุณี หงษ์ลอยมากครับที่ให้ไข่เป็นของที่ระลึก ตั้ง 30 ฟอง จะกินหมดไหมครับ...ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

จิตอาสาได้กุศลแรงค่ะอาจารย์ สาธุค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณยาย

สาธุๆครับ

Chatuk
IP: xxx.230.193.58
เขียนเมื่อ 

การนำเสนอข้อมูลของท่า ดร.ขจิต ฝอยทอง ประทับใจมากครับ

1. การบรรยายเสนอนักเรียนควรทำอย่างไรจึงจะถูกวิธี ถูกต้อง พร้อมเหตุผลประกอบ

2. การนำเสนอภาพ มีภาพของผู้ทำกิจกรรม เห็นหน้าตาอากัปกริยา การเคลื่อนไหว ชวนให้เห็นว่า เข้าใจประเด็นนั้นๆ

3. การเสนอข้อคิดเห็นต่อหน่วยนโยบาย ตรงนี้ดีมาก

4. ประเด็นสำคัญท่านนำเสนอผู้เรียนเรื่อง "แรงจูงใจ" โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง นอกเหนือไปจากแรงจูงใจที่ท่าน ดร. นำมาใช้

5. ข้อคิดเห็นของผม คือ การนำเสนอการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่นของการจัดการเรียนการสอนที่นำเสนอทาง เฟสบุค. จะเสนอภาพของผู้จัด เสนอคำบรรยายที่ไม่ได้กล่าวถึงเทคนิค วิธีการ เหตุผลต่อผู้เรียน เสนอแต่ว่าได้จัดกิจกรรมทำให้คุณค่าของการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ด้อยคุณค่าลงไปเสียดายพื้นที่ข่าว

เขียนเมื่อ 

ชอบคุณท่านหัวหน้าปรีชามากครับ

พยายามเขียนที่ทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์มากที่สุด

แต่ด้วยเวลาจำกัดเลยพยายามสรุปแต่ใจความสำคัญ

ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาให้ความคิดเห็น

เขียนเมื่อ 

บอกว่า....ช่วยไปติวภาษาไทย

ให้พี่มะเดื่อบ้างดิ....!

ดีจังค่ะ เห็นการเพิ่มทักษะแก่น้องๆหลายโรงเรียน น่าชื่นใจจริงๆ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

จะว่างตอนไหนครับ

555

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

นักเรียนเล็กๆตั้งใจดีแถมโต้ตอบได้ดีด้วยครับ