การปรับตัวของธุรกิจ SME

การปรับตัวของธุรกิจ SME

การทำธุรกิจsmeนั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น ต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการเข้าถึงตลาดของสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจร่วมทั้งจะต้องมีกลยุทธิและวิธีการขายแบบใหม่ๆหรือมีโปรโมชั่นเพื่อเป็นการดึงดูดใจของลูกค้าให้หันมานิยมสินค้าของธุรกิจของเรามากขึ้นรวมทั้งยังเป็นการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้แล้วยังได้ลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าสินค้าของเราดีจริงตามที่ได้โฆษณาเอาไว้ลูกค้าก้จะมีการบอกแบบปากต่อปาก(บอกต่อ)ด้วยเหตุนี้ก็จะทำให้ได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปอีกและจะทำให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยตามความนิยมชมชอบตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และเงินทุนจะเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดและมีผลกำไรในระยะยาวในการดำรงซึ่งคงอยู่ของธุรกิจนั้นในอนาคต เพื่อให้ลูกหลานหลายๆรุ่นได้สืบทอดธุรกิจต่อๆไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมนาทางการเงินความเห็น (0)