-          คุณครูประสบความสำเร็จอะไรบ้างค่ะ:  การได้เข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์ที่ทำมาจากเศษวัสดุบริษัทไวไว  โดยเศษวัสดุก็ต้องทำมาจากซองบะหมี่ไวไว  ครูส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข็งขันโดยได้ประดิษฐ์กล่องเก็บเครื่องประดับ  สำหรับผลงานชิ้นนี้ครูได้รางวัล  ชมเชยระดับประเทศมา แล้วทางบริษัทให้เกียรติไปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยถือว่าเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง