ถ้าตัวอักษรตั้งอยู่ในลักษณะเส้นตรงคงจะมีความราบเรียบมากเกินไป วันนี้จะมีวิธีที่ทำให้มันไม่เป็นเส้นตรงแบบ ธรรมดาแล้ว โดยการใช้ Photoshop  เอาไว้สำหรับทำหัวบล็อก หรือว่า banner สวยๆ เอาไว้ประดับบล็อกได้ค่ะ  http://gotoknow.org/file/maawza/alphabat.pdf