ข้าพเจ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่หลังเขาจะเข้ามาในเมืองก็แสนจะลำบาก  ตั้งแต่งเด็กข้าพเจ้าใฝ่ฝันอยากเป็นครูสอนงาน เย็บ ปัก ถักร้อย    เพราะมีใจรักและชอบการทำงานฝีมืออยู่แล้ว  จึงตั้งใจว่าจะต้องไปเรียนครูให้ได้  เพื่อจะมาสอนวิชา เย็บ ปัก ถัก ร้อย    เมื่อจบ ม.ศ 3 ก็เข้ามาสอบเข้าวิทยาลัยครูแต่สอบไม่ได้ จึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร พอดีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาอยู่ใกล้วิทยาลัยครูซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นวิทยาลัยเกี่ยวกับอะไร   เข้าไปเรียนแล้วจะทำอะไรต่อ แต่ก็เข้าไปเรียนโดยไม่รู้ข้อมูลใดๆ               เมื่อได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้รู้ว่าวิทยาลัยอาชีวะแห่งนี้เป็นวิทยาลัยที่เรียนเกียวกับงานการบ้านการเรือน จึงได้เรียนตามที่ต้องการในแผนก ผ้าและการตัดเย็บ และเลือกวิชา โท เย็บ ปัก ถัก ร้อย ทุกอย่างเกี่ยวกับการบ้าน การเรือนหมด แต่ไม่รู้ว่าเรียนจบแล้วจะไปสมัครเป็นครูได้หรือไม่                เมื่อเรียนจบ ป.ว.ชและป.ว.ส เป็นช่วงที่มีการปฎิรูปการศึกษา ปี 2521  เน้นผู้เรียน  เรียนสายอาชีพตั้งแต่ ม.1  กระทรวงจึงเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ข้าพเจ้าจึงไปสมัครสอบครู  และสอบได้เป็นข้าราชการครูได้สอนวิชาที่ตัวเองชอบตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 29 ปี ซึ่งทำความประทับใจให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก