โรงเรียนข้างถนน : ฅ.เล่าฅน หนังสือพิมพ์คนไร้บ้านเพื่อเสียงสะท้อนที่เท่าเทียมกัน

หาก คุณ เป็นอีกคน ที่ อยากจะมีส่วนร่วมในการก้าวย่างครั้งนี้ อย่าแอบชืนชมเพียงลำพังเงียบ ๆ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้น เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของสื่อหนังสือพิมพ?ี่มีขนาดเล็กกระทัดรัดที่สุด แต่ เรื่องราว ที่จะเกิดขึ้น จะมากไปด้วยคุณค่าแห่งชีวิต และ มากไปด้วยมุมมองมุมสะท้อน จากอีกมิติหนึ่งของสังคม คุณ จะได้รับรู้ว่า คนไร้บ้านคนเร่ร่อน คนด้อยโอกาส เขาคิดอะไร คิดอย่างไร และ อยู่ในสังคมท่ามกลางการถุกตีตรา และ ตั้งข้อรังเกียจ ได้อย่างไร ???

 หลังจากที่สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารรประโยชน์) เคย บอกกล่าวกันไปแล้ว ช่วงหนึ่งว่า กำลังรวบรวมแนวคิดและสรรพกำลังในการตั้งหนังสือพิมพ์คนไร้บ้านอยู่และเมือถึงตอนนี้ ได้ฤกษ์ ที่จะ ออกเดิน อย่าง ช้า ๆ แต่มั่นคง ด้วยการ ออกหนังสือพิมพ์ ขนาดเล็กกระทัดรัด ที่มีขนาด ราว 1 ใน 8 ของ หนังสือพิมพ์ ฉบะบจริง ที่ จะตามมาในไม่ช้า แต่ เวที ของการ นำเสนอและเล่าเรื่อง จากคนไร้บ้านสู่คนมีบ้าน นั้นรอไม่ได้ โดยมี วันที่ ถือฤกษ์ถือชัย คือวันที่ ๕ ธันวาคม ๔๙ นี้ ที่ ต้อง ทดลอง นำร่อง ออกมาก่อน ก็เพราะ ว่า จะได้เป็นสนามทดลอง และ เป็น ภาพร่าง ให้ ใคร ก็ตามที่อยาก จะสนับสนุนกิจกรรมนี้ พอจะมองเห็นภาพ และ สนับสนุน งบประมาณ เพื่อก้าวย่าง ต่อไปได้ ในอนาคต 

    ฅ.เล่าฅน จะเป็นเสียงที่ ออกมาจาก ทั้ง คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนด้อยโอกาส ที่สะท้อนสู่สังคม เล่าเรื่องราวของตนเองผ่านหนังสือพิมพ์เล็ก ๆ  ที่ ก่อตั้งขึ้น และ ขีดเขียนโดยคนด้อยโอกาสในสังคม ที่อยู่ตามที่ต่าง ๆ ให้คนที่ มีโอกาสกว่าในสังคม ได้รับรู้รับฟังเรื่องราวจากมุมที่อาจจะมองข้ามผ่าน บางมุมที่ พบเห็นอยู่จนเจนจนชินตา แต่ อาจไม่ได้มองในแง่งาม ที่ คนไร้บ้าน หรือคนเร่ร่อน คนด้อยโอกาสมอง   ภาพสะท้อนสังคม ในอีกมุมหนึ่ง มุมที่บางคนมองว่า ด้อยและต่ำกว่าตัวเอง หากแต่มุมนั้น อาจจะเป็นมุมที่สร้างคุณค่าสร้างแรงบันดาลใจในการคิดและลงมือทำสิ่งดีดีเพื่อสังคม มุมมองที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ กำลังจะได้รับการหยิบยกขึ้นมา ผ่านสื่อในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ เล็ก ๆ ที่ กำลังก่อร่างสร้างตัว จาก การระดมความมีส่วยร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม  

     หาก คุณ เป็นอีกคน ที่ อยากจะมีส่วนร่วมในการก้าวย่างครั้งนี้ อย่าแอบชืนชมเพียงลำพังเงียบ ๆ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้น เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของสื่อหนังสือพิมพ?ี่มีขนาดเล็กกระทัดรัดที่สุด แต่ เรื่องราว ที่จะเกิดขึ้น จะมากไปด้วยคุณค่าแห่งชีวิต และ มากไปด้วยมุมมองมุมสะท้อน จากอีกมิติหนึ่งของสังคม คุณ จะได้รับรู้ว่า คนไร้บ้านคนเร่ร่อน คนด้อยโอกาส เขาคิดอะไร คิดอย่างไร และ อยู่ในสังคมท่ามกลางการถุกตีตรา และ ตั้งข้อรังเกียจ ได้อย่างไร ??? 

คุณ จะได้พบคำตอบ และ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสังคมอุดมคุรธรรม อุดมปัญญา ที่จะนำไปสู่ สังคมไทย ที่อยู่กันแบบเกื้อกูลกันแบบในอดีตในที่สุด และที่สำคัญ ฅ.เล่าฅน จะเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่ว่า คนไทย มีน้ำใจ และ เกื้อกูลกันโดยเนื้อแท้ในจิตใจ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนข้างถนน



ความเห็น (0)