7 c's


การตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ ต้องมีการพิจารณาว่าผู้กู้ทำอาชีพอะไร ฐานะเป็นแบบไหน กู้เพื่ออะไร ขอกู้เงินมากกว่าจำวนที่ต้องใช้หรือป่าว มีหลักประกันอะไรมายืนยัน ต้องพิจารณาดังนี้

หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจก่อปล่อยสินเชื่อ

1) Character คือ ลักษณะส่วนตัวของลูกค้า เป็นการมองภาพรวมของผู้กู้ว่าเป็นคนอย่างไร มีอุปนิสัยอย่างไร ดังนั้น หากจะต้องทาการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน การติดต่อกับสถาบันการเงินควรแต่งกายให้เรียบร้อย ดูสบายตา เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ชัดเจน และเตรียมการตอบคาถามให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ

2) Capacity คือ ความสามารถในการชาระเงิน เป็นการดูว่าเงินที่ขอสินเชื่อนั้นจะนาไปทาอะไร ซึ่งหากเป็นบุคคลธรรมดาอาจขอเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินได้ว่ามาจาก แหล่งใดบ้าง โดยต้องมีเอกสารที่น่าเชื่อถือ อย่างเช่น สมุดบัญชีธนาคาร ใบรับรองเงินเดือน หรือเช็คจากเครดิตบูโร เป็นต้น แต่หากเป็นนิติบุคคลก็จะดูจากงบการเงินที่นิติบุคคลนั้นจัดทาส่งให้กับ พาณิชย์หรือกรมสรรพากรประกอบด้วย ซึ่งในบางกรณีอาจดูไปถึงผู้ที่ค้าประกันสินเชื่อนั้นด้วย

3) Capital คือ เงินทุนของผู้ขอกู้ เป็นการวิเคราะห์ถึงสัดส่วนของเงินที่ต้องการขอสินเชื่อ กับเงินทุนของผู้ขอกู้ว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงสินเชื่อเดิมที่ผู้ขอกู้ยังไม่ได้ชาระด้วย ซึ่งสถาบันการเงินมักไม่ให้สินเชื่อกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่มาก แต่ขอกู้สินเชื่อจานวนสูง เพราะสถาบันการเงินจะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีแนวคิดธุรกิจที่ดีและมีความสามารถจริง คงต้องเตรียมเก็บเงินให้พร้อมก่อนทาการขอสินเชื่อด้วย

4) Collateral คือ หลักประกัน การ ให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยไม่ได้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่จึงมักจะขอหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์มาค้าประกัน เงินสินเชื่อด้วย แต่ในกรณีที่สินเชื่อไม่สูงมากนักอาจจะใช้บุคคลมาค้าประกันให้ก็ได้ ดังนั้นหากต้องการขอกู้ก็ขอให้เตรียมเอกสารหลักประกันไว้ให้พร้อมและให้เจ้า หน้าที่สถาบันการเงินมาทาการประเมินราคาด้วย

5) Condition คือ สถานการณ์ เป็น การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาค โดยวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจระดับประเทศ สภาพของอุตสาหกรรมที่ขอสินเชื่อ จนถึงระดับของธุรกิจ ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินอาจมีมุมมองต่อสถานการณ์และอุตสาหกรรมแต่ละอย่างแตก ต่างกันไป ดังนั้นการเลือกขอสินเชื่อกับธนาคารที่ให้ความสนใจหรือให้ความสาคัญต่อ ธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ย่อมมีโอกาสได้รับสินเชื่อง่ายกว่า และประหยัดเวลากว่าอีกด้วย

6) Country คือ สภาวการณ์ระหว่างประเทศอันจะส่งผลต่อสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

7) Currency หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับค่าเงินแต่ละประเทศ อันส่งผลต่อการค้นหาและการเงินของแต่ละประเทศ

จากการพิจารณาทั้ง 7 ข้อ เพราะมีความสำคัญมากเพื่อนำหลักมาเป็นส่วนประกอบการการตัดสินใจให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ธนาคารต้องมีความมมั่นใจว่าผู้กู้ที่มาขอสินเชื่อสามารถชำระหนี้ได้ตาเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ชัดเจน และเตรียมการตอบคาถามให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ

แหล่งที่มา : วิชาสินเชื่อ Fn3663 ,

หมายเลขบันทึก: 599941เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2016 12:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2016 19:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี