คันไถ

คันไถ เครื่องไม้เครื่องมือที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของชาวนาไทยในอดีต

จะเป็นไม้ที่อยู่ในแนวนอนเป็นตัวเชื่อมระหว่างหางยามกับแอก .ใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งในการไถนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทาง กลางฝันความเห็น (1)

คันไถ....

ปริศนาคำทาย

เขาสองเขา เรือเภาแล่นล่อง คือไถนาครับ