15/11/49 

- เข้างานเวลา7.10น.

- หาข่าวส่งอ.ดวงเดือน เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเเวดล้อม ข้อมูลได้จาก Internet รวบรวมเเล้วส่ง

- รับประทานอาหารเวลา11.40น.

- บ่ายมีการเเก้ข้อมูลบทวิทยุ

- เลิกงานเวลา16.30น.