เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา ทาง คปสอ.กะเปอร์ ได้จัดโครงการ จัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ประจำปี 2550 ณ เขื่อนรัชประภา (เชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบรรยากาศในการทำแผน เป็นการพูดคุยกันถึงผลดำเนินงานในปี 2549 สรุปผลการดำเนินงาน และ นำเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของจังหวัด ต่อไป

          โดยผู้ที่เข้าร่วมจัดทำแผนครั้งนี้ ประกอบด้วย สสอ.  ผอ.รพช. นวก.สสอ. หน.สถานีอนามัย และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาล นอกจากกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการแล้ว การมาครั้งนี้ถือเป็นการพักผ่อน และผ่อนคลายจากการทำงาน มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างคนในองค์กร เช่น ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ ล่องเรือชมความงามของเขื่อนเชียวหลาน และกิจกรรมรำพัดค่ะ (อิอิ)
          

          ผลงานค่ะ ((แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กะเปอร์ ปี 2550))


ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ

 

 ฟังบรรยายเรื่อง PMQA

 

 สังสรรค์ยามดึก

 

ล่องเรือ ชมความงามของเขื่อนเชี่ยวหลาน