เห็นจริงในมายา

ขอเปลี่ยนเป็นสไตล์นี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จับความคิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หลับตาหาดวงจิต

เพิ่งพินิจดูตัวตน

ดูเหตุและดูผล

เห็นชั่วดีที่เป้นไป