บันทึกการนิเทศ ชั้นเรียน บ้านโหมน ดงน้อย เหล่าสูง

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การนิเทศชั้นเรียน เป็นวันที่ 3 .ก็ยังดำเนินต่อไป

โรงเรียนบ้านโหมน (ขยายโอกาส)

ดงน้อย (ขนาดเล็กครูครบชั้น) และ

เหล่าสูง (ขนาดเล็กครูไม่ครบชัั้น)

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์

ดิฉันตีความจากการเดินดูโรงเรียน ทุกชั้นเรียน ภาพที่ปรากฏ สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนมากว่า ผอ.โรงเรียนให้ความสำคัญกับงานวิชาการ และ การเรียนการสอนในชั้นเรียนมาก เริ่มปรากฏให้เห็นชิ้นงาน ผลงาน หลากหลายของ นร.มากขึ้น ถึงแม้ว่า ทุกชั้นเรียน จะไม่ได้เหมือนกันหมด แต่ส่วนใหญ่ ชั้นเรียนเป็นระเบียบ สะอาด นั่งเรียน ยิ้มแย้มแจ่มใส โต้ตอบ (บางห้อง ก็มีของเก่าเก็บ ไม่จำเป็น สื่อการเรียนการสอนที่ครูผลิตเอง ) โรงเรียนมีระบบไอซีที มีห้องปฏิบัติการ ค่อนข้างครบถ้วน ห้องสมุด ห้องกิจกรรม ฯ บริบทได้รับการดูแล เป็นอย่างดี. คุณครูเอาใจใส่ รับผิดชอบ .. เราสะท้อน ให้ ผอ.รับฟังข้อค้นพบมากมาย ส่วนหนึ่งเพื่อให้ท่านทราบว่าเราคิดอะไร ..และรับฟังว่า ท่านต้องการอะไร

ชิ้นงานที่ครูให้ทำ เริ่มมีความหมาย และ หลากหลาย


นักเรียน ม.3 เริ่มติวเข้ม โอเน็ต จาก ยูทูป

มีคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้


ต้นไม้ประดับ นักเรียน ม.ต้น ที่เกิดจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ (ครูบอกว่า เขายกมา เป็นตู้คอนเทนเนอร์) ราคาหลักล้าน


โรงเรียนดงน้อยฯ

สถานศึกษาขนาดเล็ก 62 คน ครู 8 คน ครบชั้น ครูสอนร่วมกับ DLTV เมื่อดูสภาพแล้ว พบว่า คุณครูทุกคน อยู่ในวัยทำงาน เอาใจใส่นักเรียน ถึงแม้ชั้้นเรียน ที่มีความโดดเด่นที่สุด จะเป็นชั้น ป.1 และ ป.2 (นักเรียนเก่งมาก ครูขยันมาก ) และอีกประการ คือ ครูพอเพียง มีความรู้ ความสามารถ โรงเรียนมีระบบ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (มีครูเก่งคอม) และ ใช้ไอซีที ในการพัฒนาผู้เรียน .พวกเรา (คณะ ศน.) ได้ช่วยกัน สะท้อน ให้ ผอ.โรงเรียน ได้หาวิธีการ กระตุ้นให้ครู ได้ใช้สมรรถนะให้เต็มที่ และ ดึงศักยภาพ ที่แต่ละคนที่มีออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อเด็กๆ นักเรียน

นักเรียน ป.1 เก่งมากๆๆๆ กล้าแสดงออก ถามเมื่อสงสัย กล้าตอบ (ไม่กลัวว่าจะเป็นคำตอบที่ผิด) อยากบอกว่า เด็กชั้นนี้ มีบุคลิกเหมือนคุณครูมาก ..


ชั้นเรียน ครู ป.2 อลังการ มาก สื่อ เด็ก ครู ..จน อดถามไม่ได้ว่า มีเวลาให้ครอบครัวไหม

ชั้นเรียนปฐมวัย คุณครู เพิ่งได้ลงมารับผิดชอบการบ้านที่ให้ คือ ไปหาหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรม ศึกษา จัดมุม (ศน.จะส่งไฟล์ให้)

นักเรียนมีและใช้ smart phone เพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนเหล่าสูง

บริบท โรงเรียนเล็ก นักเรียน 60 ครู 4 คน (ไม่ครบชั้น สอนด้วย DLTV) ครูรับผิดชอบ สองคน ต่อ 1 ชั้นเรียน จุดที่โดดเด่นมากๆ คือ บริบทโรงเรียนน่าอยู่ สะอาด คุณครูอยู่ในวัยทำงาน ตั้งใจสอน ทำงาน ปรึกษากัน มีส่วนร่วม นักเรียน มีระเบียบวินัย

แต่ เรื่องที่ลำบาก ของคุณครู คือ ต้องสอนกับ DLTV ดูแล สองห้องเรียน ทำให้การสรุป concept การจับใจความ การสอนซ่อมเสริม การเตรียมเอกสารใบงาน ฯลฯ และยังต้องรับผิดชอบเรื่องดูแลอาหาร . พวกเรา ช่วยกันสะท้อนกันในบางเรื่องราว ที่โรงเรียนพอจะทำได้ .แต่อย่างไรก็ตาม พวกเรา ชื่นชม ความตั้งใจจริง ความเสีย สละ ของคุณครู ทุกๆ คนค่ะ ..

บริบท ความพอเพียง .. สะอาด มีระเบียบ

นักเรียนทำกิจกรรมช่วงบ่าย เต้น คองก้า ทั้งโรงเรียน

เลิกเรียนพอดี ผอ.อยากให้ สะท้อนให้กับคุณครูทุกคนได้รับฟังบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)