การนิเทศชั้นเรียน เดินกี่ครั้งก็สนุก ..

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันนี้ คือ เหนื่อยมาก ออกจาก โรงเรียนคือล้าสุดๆ และมีข้อมูลอีกมากมาย ที่ ได้เก็บ เพื่อวิเคราะห์ ให้ส่งผล กับการพัฒนาครูในระยะยาวต่อไป

โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฏร์บำรุง ร.ร.ดอนสนวน และ ร.ร.อนุบาลกาฬสินธุ์

การเดินเข้าไปในชั้นเรียนวันนี้ เป็นวันที่สองของการนิเทศ ก็เริ่มล้า เหมือนกัน เพราะเดินดูหลายสิ่งหลายอย่างมาก .. ทุกครั้งก็จะสะท้อนผล ข้อค้นพบ หลังการเยี่ยมชั้นเรียนให้กับ ผอ.โรงเรียน รับทราบ ทุกครั้ง หลายรายการ ไม่สามารถจะสื่อสาร ไว้ ณ ที่ตรงนี้ได้ .แต่ก็จะ พยายามบันทึก เพื่อ เตือนความทรงจำ ว่า ครั้งนี้ วันนี้ เราค้นพบอะไรบ้าง

บ้านหลุบอินทรราษฏร์บำรุง

ที่นี่ รู้สึกว่า ครูบางท่าน รู้สึกตื่น ประหม่า กลัว การนิเทศ (ต้องขออภัยด้วย) ท่าน ผอ.สตรี ก็รู้สึกมีกังวลเหมือนกัน แต่ท่านก็พาเราเดินเข้าไป ทุกชั้น ร.ร.นี้เปิดสอนตั้งแต่ ปฐมวัย - ม.ต้น และ ในชั้น ป.4-5 รวมชั้นเรียน กับ ร.ร.ดอนสนวน โดยใช้ที่ตั้ง ร.ร.บ้านหลุบ ในการจัดกิจกรรม ในชั้น ม.ต้น มี นร. 10 คน ครูรับผิดชอบ 2 คน สอนกับ dltv สามห้อง สามเครื่อง นร.ชั้น ม.1 มี นร.คนเดียว

การแชร์ ไอเดีย ครู กับ ศน. -- นร.มีความสามารถใกล้เคียงกัน (ม.ต้น) ดังนั้น ในบางวิชา นร.ก็อาจเรียนคละชั้น กันได้ (เรียนไปพร้อมกันในบางเนื้อหา) และ ทักษะด้านการทำงานเป็นกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์ จะหายไป โดยเฉพาะ นร.ม.1 ที่ต้องเรียนคนเดียว ... โรงเรียนนี้ เป็นที่พักใจ พักกาย กับ นร.ที่ขาดโอกาสไปเรียนในเมือง หรือ นร.ที่ไม่สามารถเรียนในเมืองได้


ชั้นเรียนปฐมวัย - ครูกล้วย กลัว ศน. กลัวการประเมิน แต่ถูกขอร้องให้ลงมาสอน ปฐมวัยกลางภาคเรียนทำให้คับข้องใจ เมื่อ ถามว่า สอนอะไร สอน อย่างไร ท่านก็ตอบไม่มั่นใจ แต่เมื่อ เดินดูรอบๆ ห้อง พบว่า นร.ได้ฝึกทักษะมากมาย ทั้ง ปั้น ติด ปะ วาด ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก สอนประสบการณ์ มีชิ้นงานมากมาย .. เราชื่นชม ให้กำลังใจ ..บ่นแค่นิดเดียว ห้องรก มุมเยอะ ยังไม่เป็นระบบ ..(ยิ้มออก)


ชั้นเรียนส่วนใหญ่ ครูจะสอนร่วมกับ DLTV -- โดยครูจะสอนเป็นหลัก และใช้ทีวีเป็นสื่อร่วมในบางวิชา (เป็นเรื่องดี) แต่ขั้นตอน การเตรียมการสอนกับ DLTV การกำกับ สื่อการเรียนรู้ การสอนซ่อมเสริม เป็นเรื่องที่หนักใจของครู เหมือนกัน


โรงเรียนบ้านดอนสนวน

คุณครูปฐมวัย ใจเกินร้อย ..--สอนตามแนวมอนเทสซอริ .ตอนนี้ ศน.ความรู้เรื่องนี้ยังน้อย ต้องกลับมา update ความรู้
เพื่อไปคุยกับคุณครูให้รู้เรื่อง ค่ะ ..

ครูจัดการเรียนรู้ร่วมกับ DLTV แต่ส่วนใหญ่ ครูสอนเป็นหลัก ในแต่ละชั้นเรียน ครูใช้และผลิตสื่อ แตกต่างกันไป ใบงาน ใบกิจกรรม มีบ้างประปราย ชิ้นงาน นักเรียน จะให้ทำลงในแบบฝึกหัด (สำนักพิมพ์) ชั้นเรียน และ บรรยากาศต่างๆภายในชั้นเรียน ก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับการทำงาน ของครู -- เรื่องที่ ไม่ต่างจาก รร.อื่นๆ คือ การเตรียมตัวกับการสอนกับ DLTV การกำกับ การสอนซ่อมเสริม ..


โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (เตาไห ไผ่ทอง)

คล้ายๆ กับ สาขา เพราะหลังจาก ร.ร.เตาไห ได้ถูกยุบลง พื้้นที่ โรงเรียน ก็ได้มีการมอบให้ ร.ร.อนุบาลฯ ดูแล ดังนั้น นร.ชั้น ป.5-6 จึงได้ย้ายจากในเมือง ซึ่งมีพื้นที่แออัด มาจัดการเรียนการสอนที่นี่ ที่นี่มีสระว่ายน้ำ ห้องสมุด (กำลังปรับปรุง) และ สิ่งอำนวยความสะดวก ตามสมควร และ มี รอง ผอ.ร.ร. มาประจำที่นี่ (ผลัดเปลี่ยนกันมา) เรื่องสาธารณูปโภคสะดวก บริเวณไม่คับแคบ เหมือนตัวเมือง ..

คุณครูสอนตามหลักสูตร (แต่ก็อาจจะไม่ทัน เพราะ เนื้อหาแน่นเหมือนกัน ถ้าจะยึดตำราเป็นหลัก) โรงเรียนมีกิจกรรม ชุมนุม เรื่องราวที่แชร์กับ รอง ผอ.ฯ และ หัวหน้างานวิชาการ คือ ทางโรงเรียนสนันสนุน สื่อ วัสดุ การทำงานของครู หลายอย่างมาก ปัญหาท้ายทาย ของ ที่นี่ คือ บรรยากาศในชั้นเรียน คุณลักษณะของผู้เรียน และ การสอนได้ครบตามหลักสูตร หัวหน้างานวิชาการ ได้แชร์ ไอเดีย ที่น่าสนใจว่า "ถ้าสอนตามแบบเรียนยังไงก็ไม่ทัน ตั้งใจยังไงก็ไม่ได้ สอนมาหลายสิบปีก็ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น การสอนตามตัวชี้วัด ได้ผลเกินคาด สอนก็ทัน นักเรียนก็ได้" คำตอบ ของท่าน .คือ สิ่งที่ ตรงกับ ใจ ศน.ที่สุดค่ะ ..

คุณครูนงนาถ เกษียณเมื่อตุลาคม ที่ผ่านมา แต่ ทาง โรงเรียนยังจ้างสอน อยู่


วันนี้ คือ เหนื่อยมาก ออกจาก โรงเรียนคือล้าสุดๆ และมีข้อมูลอีกมากมาย ที่ ได้เก็บ เพื่อวิเคราะห์ ให้ส่งผล กับการพัฒนาครูในระยะยาวต่อไป
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)