ข้อคิดในการบริหารเงินสด

“ข้อคิดในการบริหารเงินสด”

เงินเป็นสิ่งที่ได้มาและหมดไปอย่างรวดเร็วหากผู้ใช้ไม่ระมัดระวังในการใช้เงิน หลังจากเงินเดือนออกสิ่งที่ทุกคนทำคือ นำเงินไปชำระหนี้ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ส่วนเงินที่เหลือหลังจากชำระหนี้ไปแล้วในเดือนนั้น หากผู้ใดใช้เงินอย่างไม่ระมัดระวังก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผู้ใช้บางคนมีจำนวนเงินไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในเดือนนั้น บางคนถึงขึ้นต้องมีหนี้เพิ่มจากการรูดบัตรเครดิต หรือหยิบยืมจากเพื่อนร่วมงาน ข้อคิดในการบริหารเงินสดของดิฉันคือ สิ่งใดที่ควรจะประหยัดได้ก็ควรที่จะประหยัด เช่น เปลี่ยนจากการนั่งแท็กซี่มานั่งรถประจำทางและเปลี่ยนจากการใช้สินค้า Brand name มาใช้สินค้า No name บ้าง เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ฉันสามารถมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นในทุกๆเดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมนาทางการเงินความเห็น (0)