วัดคำสะอาด

ทำบุญ 100 วัน พระอธิการสมศักดิ์ อุชุจาโร

อดีตเจ้าอาวาสวัดดำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

โดยมีพระมหาชัยวิชิต ขันติธโร เจ้าคณะตำบลยางใหญ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระอาจารย์สามารถ สุทธาโสประธานสงฆ์สายคำสะอาด

####

ชาวบ้านคำสะอาด บูรพารุ่งเรืองทั้งสองหมู่บ้านรวมบุญกุศล

####

พระมหาชัยวิชิต ขนฺติธโร พร้อมด้วยคณะสงฆ์พิจารณาอาหาร

#####

พระอาจารย์สามารถ สุทธาโสนำคณะสง์พร้อมชาวบ้านเพื่อนำอัฐฐิเข้าบรรจุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาดูงานความเห็น (0)